0
Bạn vui lòng đọc kỹ những điều khoản của thỏa thuận sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này vui lòng không sử dụng trang web của Comdy.

Thỏa Thuận Sử Dụng (gọi chung là Thỏa Thuận) sẽ chi phối, áp dụng cho người dùng truy cập và sử dụng các trang web của Comdy (gọi chung là Dịch Vụ), một dịch vụ thuộc sở hữu của Comdy (gọi chung là Comdy), được đặt tại comdy.vn (gọi chung là Trang Web). Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ trên Trang Web của chúng tôi, bạn đồng ý với nội dungcủa Thỏa Thuận và tham gia vào một giao dịch ràng buộc về mặt pháp lý với Comdy.

Comdy có thể chỉnh sửa, thay đổi các Điều khoản của Thỏa thuận này vào bất kỳ thời điểm nào thông qua việc đăng tải cập nhật bản chỉnh sửa trên Trang Web, và có hiệu lực kể từ ngày được cập nhật. Nếu bất kỳ phần nào trong Thỏa Thuận nàybị cho là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì phần đó sẽ được hiểu theo hướng phù hợp với pháp luật áp dụng để phảnánh ở mức gần nhất có thể các ý định ban đầu của các bên, và các phần còn lại vẫn tiếp tục có đầy đủ giá trị và hiệulực.

Việc thay đổi này có thể có hoặc không được thông báo cụ thể cho bạn, do đó, bạn nên đọc Thỏa Thuận này khi truy cập Trang Web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ được hiểu là bạn chấp nhận những thay đổi này. Nếu bạn không đồng ý vớicác điều khoản sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng các trang web, dịch vụ của Comdy.


ĐIỀU 1. MÔ TẢ DỊCH VỤ

Dịch vụ Comdy cung cấp bao gồm các công cụ phát triển web trực tuyến và các ứng dụng web được lưu trữ và tổ chức hoạt động bởi Comdy, cho phép bạn tạo và xuất bản các trang web (gọi chung là Ứng dụng web Comdy).

Người dùng/khách hàng của Trang web và Ứng dụng web Comdy (gọi chung là bạn. Dịch vụ cũng bao gồm dịch vụ lưu trữ web cho các trang web khác mà bạn tạo ra thông qua Trang web.

ĐIỀU 2. QUY ĐỊNH NGƯỜI DÙNG VÀ CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG

2.1 – Để sử dụng dịch vụ, Người dùng phải đồng ý và tuân theo các Điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và các quy định của đơn vị cung cấp dịch vụ mà Comdy có liên kết. Người dùng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ và cam kết bảo đảm từ đủ 13 tuổi trở lên.

2.2 – Bạn được cấp phép để truy cập, sử dụng Ứng dụng web Comdy và hoạt động trên các trang web được lưu trữ bởi Comdy(gọi chung là Trang web thành viên). Mọi nội dung cài đặt hoạt động của bạn, Comdy không có trách nhiệm phê duyệt, kiểm soát nội dung, mà bạn phải tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng dịch vụ của mình.

2.3 – Bạn là người trực tiếp quản lý, duy trì quyền sử dụng các dịch vụ của mình, tự chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể phát sinh trong trường hợp bạn vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ, hoặc do việc quản lý lỏng lẻo gây ra.

2.4 – Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc tạo bản sao lưu dự phòng và thay thế cho bất kỳ Nội dung bạn đăng hoặc lưu trữ trên Trang web với chi phí của bạn.

2.5 – Trang web và Ứng dụng web Comdy được cấp phép bởi chủ sở hữu Comdy trụ sở tại Tầng 3 chung cư The Avila 114 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Tp.HCM. Giấy phép này bắt buộc tuân theo các Điều khoản của chính sách này.

2.6 – Comdy có quyền, tùy theo quyết định của mình, chấm dứt tài khoản của bạn và truy cập của bạn đến các Trang web, các Ứng dụng web Comdy và Dịch vụ; hoặc bất kỳ phần nào để loại bỏ hoặc chặn truy cập tới bất kỳ Trang web Thành viên; hoặc nội dung bất kỳ của người dùng ở bất kỳ thời điểm nào. Comdy không chịu bất kỳ trách nhiệm gì với bạn khi thực hiện quyền này của Comdy đồng thời Comdy cũng sẽ không có Thông báo cho từng trường hợp.

2.7 – Các Trang web hoặc các trang web thành viên mà Người dùng tạo ra có thể chứa dịch vụ thông báo, khu vực trao đổi thông tin, nhóm tin, diễn đàn, cộng đồng, các trang web cá nhân và thương mại, lịch, bưu thiếp, và/hoặc phương tiện nhắn tin hoặc các phương tiện thông tin khác được thiết kế để cho phép bạn hoặc người khác có thể giao tiếp với công chúng hoặc một nhóm (gọi chung là Dịch vụ tương tác), bạn đồng ý sử dụng các Dịch vụ tương tác chỉ để thông báo, gửi và nhận tin nhắn phù hợp với các Chính sách Nội dung, các Điều khoản và pháp luật hiện hành.

2.8 – Người dùng chịu trách nhiệm nội dung và rủi ro với các thông tin giao dịch, nội dung trao đổi với người dùng của Trang Web thành viên.

2.9 – Bạn đồng ý rằng không có liên doanh, hợp tác, quan hệ môi giới hoặc bất kỳ hình thức hợp tác nào khác tồn tại giữa bạn và Comdy.

ĐIỀU 3. TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ TÊN MIỀN PHỤ

3.1 – Để sử dụng dịch vụ của Comdy, người dùng sẽ đăng ký một tài khoản truy cập và mật khẩu. Bạn có trách nhiệm trong việc (1) bảo mật về tài khoản, mật khẩu truy cập của bạn; và (2) tất cả các hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua tài khoản truy cập của bạn.

3.2 – Bạn hiểu và đồng ý rằng Comdy sẽ tạo ra, phát hành, và xác minh một nhận dạng kỹ thuật số (gọi chung là Chứng thư số) cho mỗi người dùng. Chứng thư số này được gắn vào mỗi tài liệu điện tử và thông báo bằng email đã được chấp nhận. Bạn đồng ý rằng Chứng thư số của bạn là "Chữ ký điện tử" hợp lệ mà nó thay thế cho sự đồng ý của bạn trong các hoạt động của bạn diễn ra trên Trang web hoặc Dịch vụ và/hoặc Ứng dụng web Comdy.

3.3 – Trường hợp phát hiện hành vi sử dụng trái phép đối với mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức để thay đổi mật khẩu kịp thời nhằm bảo mật thông tin. Chúng tôi sẽ xem xét đóng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào nếu cần thiết vì lý do bảo mật thông tin. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu bạn không tuân thủ điều khoản này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của bạn.

3.4 – Tên miền phụ: Là một phần của Ứng dụng web Comdy, người dùng được sử dụng miễn phí với mục đích là lưu trữ các trang web thành viên (ví dụ: [tên miền phụ].comdy.vn) (gọi chung là Tên miền phụ).

3.5 – Bạn đồng ý rằng tất cả các Tên miền phụ của người dùng đều thuộc sở hữu của Comdy, không thể chuyển nhượng cho bên thứ ba và Comdy có thể có hoặc không có lý do, tùy theo quyết định của mình và không có thông báo hay chịu trách nhiệm với người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba, ngay lập tức chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, Tên đăng nhập và Tên miền phụ, và loại bỏ bất kỳ nội dung liên quan đến tài khoản và tên miền phụ của bạn.

3.6 – Bạn đồng ý tích cực duy trì và cập nhật bất kỳ Trang web Thành viên mà bạn tạo ra một cách thường xuyên. Trong thời gian 12 tháng liên tục người dùng không đăng nhập vào Dịch vụ hoặc cập nhật Trang web Thành viên, Comdy có quyền loại bỏ hoặc vô hiệu hóa việc truy cập vào Trang web Thành viên đó, và sẽ dẫn đến hết thời hạn sử dụng của bất kỳ các khoản tín dụng không sử dụng nào.

Ưu Đãi Đặc Biệt Dành Riêng Cho Bạn

Bạn sẽ tiết kiệm được 30% khi thanh toán đơn hàng từ 350K bằng cách nhập mã SHOP30